Razgrad
 
Изглед от Разград

Автогара Разград - Разписание на автобусите

Разписанието е актуално за 2017 год.
Междуградски линии

Разград - Бургас

7.45, 8.20 (през Карнобат), 8.40

Разград - Ветово

7.30, 17.15
Почивни дни - няма автобуси

Разград - Варна

7.45, 8.20 (през Карнобат), 8.40

Разград - Велико Търново

1,49, 4.00, 7.45, 16.00

Разград - Габрово

7.45
Почивни дни -

Разград - Горна Оряховица

1.49, 4.00, 7.45, 16.00

Разград - Завет

9.00, 12.00 (без събота и неделя), 13.30 (Севар), 17.00 (Севар), 18.15

Разград - Исперих

6.55, 8.20, 10.30, 11.45, 13.30, 15.00, 16.15, 17.30, 18.00
Почивни дни - 8.45, 11.45, 13.30, 15.00, 16.15, 18.00

Разград - Кубрат

8.30, 11.55, 14.05, 14.30, 18.00, 19.00
Почивни дни - 10.30, 14.04, 14.30, 18.00, 19.00

Разград - Лозница

8.45, 12.00, 16.15, 18.00
Почивни дни - събота: 8.45, 12.00 / неделя - 18.00

Разград - Омуртаг

14.25

Разград - Плевен

8.00 (без събота)

Разград - Попово

7.45 (Габрово), 8.40, 13.30, 17.00

Разград - Русе

7.00, 8.53, 9.30, 9.40, 12.00, 12.10, 14.04, 15.00, 16.15, 17.00, 17.45, 19.00

Разград - Самуил

13.30
Почивни дни - няма автобуси

Разград - София

1.49, 4.00, 8.00 (без събота), 16.00

Разград - Търговище

7.30, 14.00, 14.25

Разград - Цар Калоян

8.30, 11.15, 13.30, 16.00, 18.30
Почивни дни - няма автобуси

Разград - Шумен

6.30 (без неделя), 7.45, 8.20, 8.30, 9.56, 12.26, 14.00, 15.30

Околоградски линии

Разград - Балкански

6.25, 14.30
Почивни дни - само събота: 7.40, 14.30

Разград - Благоево

8.40, 13.30, 17.00

Разград - Бели Лом

7.15, 12.00, 16.30, 18.00
Почивни дни - 8.00, 18.00

Разград - Веселина

7.00, 11.30, 12.30, 15.00, 16.45, 18.10
Почивни дни - 11.30, 15.00

Разград - Гецово

6.40, 7.25, 8.00, 8.45, 10.15, 11.45, 13.10, 14.10, 15.15, 16.30, 17.45, 18.30, 19.30
Почивни дни - няма автобуси

Разград - Дряновец

6.25, 7.30, 14.30, 17.45
Почивни дни - събота: 7.40, 14.30 / неделя: няма автобуси

Разград - Дянково

7.20, 10.00, 12.30, 14.00, 16.30, 17.00, 18.00, 19.30
Почивни дни - 8.00, 13.00, 16.30, 19.00

Разград - Езерче

8.30, 11.15, 13.30, 16.00, 18.30
Почивни дни - няма автобуси

Разград - Липник

6.50, 13.20, 17.20
Почивни дни - няма автобуси

Разград - Мортагоново

6.30, 7.20, 10.00, 12.00, 13.45, 16.30, 17.45, 19.30
Почивни дни - 7.20, 13.45, 17.45, 19.30

Разград - Осенец

6.40, 9.00, 11.55, 14.15, 17.50
Почивни дни - 9.00, 14.45, 17.50

Разград - Островче

7.30

Разград - Пороище

7.20, 14.30, 17.30
Почивни дни - 8.30, 14.20, 17.30

Разград - Радинград

6.50, 14.10, 18.10
Почивни дни - 8.10, 18.10

Разград - Раковски

6.30, 7.00, 13.30, 17.30
Почивни дни - 7.00, 12.30, 17.45

Разград - Черковна

само вторник и четвъртък: 16.15

 

Телефони за информация

Автогара Разград телефон - (084) 66 08 11

Автобустранс Разград телефон - (084) 66 08 15; (084) 66 08 10