Razgrad
 
Изглед от Разград

Разград днес

Структура на общината

Днес Разград е общински и областен център. Територията на общината обхваща 60 000 хектара земя. Тя е централно разположена спрямо другите общини в областта - Исперих, Кубрат, Завет, Цар Калоян, Лозница и Самуил, и граничи с общини от Русенска и Търговищка област. Състои се от 19 населени места, управлявани от кметове и кметски наместници. Общинският съвет е структуриран от постоянни комисии.

Население

По данни към 01.01.2000 г. жителите на община Разград са 73 888, а на град Разград - 53 421. Населението на общината е 33.32% от населението на Разградска област и 0.9% от населението на страната. Община Разград заема стратегическо място в Североизточна България. Център е на едноименна област и се състои от 19 населени места - гр. Разград и 18 села.

Съгласно ЕКНМ Разград е от ІІ функционален тип, а останалите селища са от V до VІІІ функционален тип.

Хотели

В Разградска община са регистрирани три семейни пансионата - "Пантера" в село Радинград (12 легла) , "Пътна среща" (6 легла), "Венера" (4 легла), и два хотела - "Централ" (88 легла) и "Разград" (288 легла).

Ресторанти

Привлекателни за гражданите и гостите на града са:

кафе-сладкарниците - "Парижки салон", "Ванеса Холидей", бистрата "Силует", "Варна", снекбар "Милениум", "Карина" и "Роди";

ресторантите - "Академията", "Акцент", "Интеррум", "Замъка", "Майстора", "Бялата къща", "Елит", "Друмев", "Делфин";

механите - "Пътна среща" и "Капански стан”

Места за отдих

Градът разполага с обекти за отдих, от които с особено значение са зоните за отдих в местността Пчелина, младежкият и градският парк. Специфични обекти за развлечение и отдих са язовирите, предпочитани места за риболов и почивка.

Атрактивни туристически обекти

Разположените на територията на общината и областта атрактивни туристически обекти - ловният резерват Воден, местността Пчелина, археологичният комплекс Сборяново и намиращата се в него Свещарска гробница, останките на античния град Абритус, Етнографският музей в с. Побит камък дават възможност за привличане на инвестиции в един нетрадиционен за региона отрасъл на икономиката - туризма.

Учебни заведения и научни институции

Според степените на училищно образование в общината съществуват:

- За удовлетворяване на потребностите на децата и учениците в областта на науката, техниката, изкуствата и спорта се организират дейности, свързани с интересите им, в ЦРД, ЦУТНТ, УСШ.

- МУЦ ТТ разполага с добре обзаведени работилници и компютърни кабинети за провеждане на часове по труд и техника и технологии.

- За учениците от други общини, предпочели да се обучават в средните училища на община Разград, се осигуряват добри битови условия за живот и възпитание в общежитието за средношколци.

- Педагогически консултационен кабинет подпомага младите при вземане на решение за избор на средно училище или ВУЗ, при преминаване от сферата на образованието в сферата на труда.

- Училища "Европа - Център за чужди езици и мениджмънт" ООД. Тук съвременният човек опознава езика и културата на другите нации и развива умения за ползване на новите информационни системи.

Музеи

Културното наследство и съвременната култура притежават уникални качества и богатство, свързани с многогодишни традиции, простиращи се назад във вековете. Важен фактор за културния облик на района в годините има развитието на музейното дело, чието начало поставя роденият в Разград ботаник и обществен деец акад. Анани Явашев само 9 години след Освобождението. Основаният през 1887 г. от него Исторически музей днес обработва и популяризира над 53 000 движими паметници на културата, които се експонират в постоянни и временни изложби. Най-големият музей е Археологическият, който разполага с фондохранилище, специализирана библиотека, ателиета за реставрация, фотолаборатория, постоянна експозиция. Музеят извършва събирателска и фондова дейност - инвентиране, картотеки, фототеки, научни паспорти; научноизследователска работа - археологически разкопки, експозиционна и издателска дейност.

Музейната експозиция по етнография е в отделен музей, който е елемент от възрожденския архитектурен комплекс "Вароша". Този комплекс от 6 къщи от миналия век с просторни дворове също е атрактивно място за туризъм. Уредени са и специализираните музеи "Димитър Ненов", "Станка и Никола Икономови".

Библиотеки и читалища

Сто и тридесет години са изминали от организирането на първата читалня, с която е поставено началото на библиотечното дело в Разград. На тази база, поставена по време на Българското възраждане, в годините се обособява и развива универсалната научна библиотека "Проф. Боян Пенев". Библиотеката притежава 300 000 тома библиотечни единици - научна и художествена литература, периодика, сборници, документални материали, компактдискове и др. Средно годишно има 8000 читатели и 180 000 заети библиотечни материали. Освен библиотечно-информационно обслужване извършва културна, популяризаторска и просветна дейност. Поддържа архива на местния печат и краеведската литература. Създава база данни, с които участва в националната автоматизирана библиотечно-информационна мрежа. Извършва издателска дейност.

Театър и музика

В средата на миналото столетие е създаден първият оркестър в Разград. От същото време датира и историята на театралното дело. Симфоничният оркестър подготвя и реализира симфонични концерти, записва своя продукция, организира музикални дни "Димитър Ненов" и Балкански форум на млади пианисти. Провежда музикалнообразователна дейност. Средно годишно подготвя 25 концерта пред 6000 зрители.

Драматичният театър "Антон Страшимиров" осъществява собствена театрална продукция с високопрофесионални артистични стандарти и периодично обновен афиш. Реализира спектакли за деца и специфични образователни програми, широко разпространява театралния продукт чрез турнета и копрудукции. Организира международен форум на алтернативните театрални форми - балкански регионален фестивал "Театър за мир". Реализира средно годишно 10 премиерни заглавия, 140 представления пред 20 000 зрители.

Професионалният капански ансамбъл издирва, обработва и сценично претворява българския фолклор. Извършва целенасочена работа за изучаване и популяризиране стилистичните особености на регионалния фолклор. Изпълнява познавателно-образователна програма за учащи, концертна дейност в страната и чужбина, звукозаписна и издателска дейност. Средно годишно изнася 60 концерта пред 30 000 зрители.

Галерии

Художествена галерия "Илия Петров" издирва, откупува, съхранява образци на изобразителното изкуство. Популяризира фонда, урежда представителни и временни тематични експозиции. Притежава основен фонд от 2063 творби и спомагателен - от 784 творби.

Забележителности

В община Разград има около 300 недвижими археологически, архитектурни, художествени и исторически паметници на културата, между тях църкви, часовникова кула, джамията "Ибрахим паша" (XVII в.), чешми, обществени сгради, видове мемориални паметници и др.

Археологическият резерват "Абритус" с площ от 1000 дка е паметник на културата от национално значение. Селището е от римската епоха (I-IV в.). Проучени са част от южния некропол с гробове от II-IV в., крепостна стена от III в., основи на жилища, сгради и др.

Символ на града е и Момината чешма (1885). Тази оригинална и изящно изработена чугунена скулптура на девойка в класически стил е единствената подобна женска фигура в България.

Сред паметниците на националното и църковното възраждане на Разград през ХІХ век е храмът "Свети Николай Чудотворец" (1860) - първата куполна базилика, построена в този град.

Спорт

В Разград е изградена добра спортна база, позволяваща развитието на 15 вида спорт. Наличните спортни обекти включват 1 стадион, 4 затревени игрища, 5 зали за колективни игри, 2 зали за индивидуални спортове, 8 тенискорта, 3 басейна (един закрит), 1 хиподрум, комплекс за стрелба с лък, открита лекоатлетическа писта, спортномедицински център, оборудван и разполагащ с квалифицирани специалисти.

На територията на Разградска община развиват дейността си 16 спортни клуба. Водещи сред тях са клубовете по футбол, баскетбол, борба, лека атлетика, ориентиране, колоездене, стрелба с лък, конен спорт и шахмат. Все по-голям интерес сред подрастващите предизвикват спортовете тенис, тенис на маса, карате, културизъм, бадминтон.

Други три организации - Федерацията за физкултура и спорт на трудещите се, Ученическата спортна школа и Туристическото дружество, организират масовия спорт и социалния туризъм сред различни слоеве от населението.

Благодарение на добрата материална база и опита на клубните спортни ръководства в Разград ежегодно се организират републикански турнири и състезания по колоездене, борба, баскетбол, стрелба с лък, ориентиране, конен спорт. Ежегодно градът е етапен домакин на Международната колоездачна обиколка на България. Провежда се и турнир по борба с международно участие. Вече шеста година се провеждат и две масови прояви с международен характер - Денят на предизвикателството и Денят на интензивното ходене, които целят да приобщят повече хора от всички възрасти към системни занимания със спорт.

Международни връзки

Традиционно община Разград поддържа добри връзки с различни градове от Европа и Америка: Орел - Русия, Лайпциг - Германия, Авджилар - Турция, Шалон ан Шампан - Франция, Армаа - Северна Ирландия, и Брънсуик - САЩ. С партньорите от Франция се реализират предимно проекти с културно-образователна насоченост. Нееднократно са организирани

Колегите от Лайпциг насочват своя принос към участие в проект за реконструкция на градския парк в Разград, където

Отношенията между Разград и Авджилар се базират на голямата група български заселници там. Периодично се организират

Връзките на Разград с град Арма от Северна Ирландия датират от 1995 г., когато ирландска делегация посети нашия град за първи път. През 1997 г. бе подписана Харта на приятелството,