Razgrad
 
Изглед от Разград

Цифрова онлайн фотография

СТЪПКА 3 - фотографиране

Изчакайте да завърши зареждането на Online CCS digital sensor. Когато той е готов на монитора ще видите изображение на фотоапарат. За да започне фотогорафирането кликнете върху фотоапарата. Процесът на снимане продължава около 10 секунди. За оптимален резултат, моля стойте неподвижен по време на процеса. Фотографирането ще приключи след като сензорът спре да премигва.

 

 

Ако сензорът е в статус Finished преминете към Стъпка 4 за да видите вашата снимка.