Годишна данъчна декларация

Всеки основал фирма в България трябва да предаде Годишна данъчна декларация. Това включва всеки, който създава фирма дори само с цел купуването на земя или собственост. И да не сте продали недвижима собственост или направили нищо друго чрез своята компания по закон все пак трябва да представите Годишна данъчна декларация.

При липса на дейност фирмата се води неактивна и видът на подаваният документ трябва да бъде нулев. По този начин информирате данъчните органи, че компанията не е била действаща и не дължи данъци. Данъчните декларации в България покриват финансовата година от 01.01 до 31.12 и трябва да бъдат подадени не по-късно от края на месец март на следващата календарна година за фирмите, и до края на месец април за физическите лица.

Използвайте счетоводител

Най-логичния начин при подаване на Годишна данъчна декларация е да използвате услугите на счетоводител. Въоръжени с всички фирмени документи и фирмения печат счетоводителя може да попълни ГДД вместо Вас. Това е работа за десет минути, която ще ви коства 50 лева. Бъдете сигурни, че Ви представят фактура за тяхната работа, като доказателство, че са попълнили Годишната данъчна декларация. След това може да изпратите декларацията в съответния клон на НАП по пощата; счетоводителят ще Ви предостави адреса. В пощата поискайте разписка, която ще Ви послужи като доказателство, че сте подали Годишната данъчна декларация, ако има нужда. След като сте свършили това не очаквайте да чуете нищо повече от данъчните органи.

Ще чуете много истории за хора таксувани с невероятни суми за нулева декларация и много истории за чужденци готови да платят исканите астрономически суми. Можете да влезете в която и да е счетоводна фирма и да се поинтересувате: „Колко струва попълването на Годишна данъчна ?“.

Ако сте чужденец с фирма в България, но няма да бъдете в България преди крайният срок за подаване на ГДД има много счетоводни фирми в чужбина, който предлагат да се погрижат за счетоводните нужди на Вашата фирма, но отново – техните тарифи са високи.

Подайте сам своята Годишна данъчна декларация

Да попълните и представите сам своята Годишна данъчна декларация не е такава мисия невъзможна както изглежда на пръв поглед. Ще намерите празна бланка на ГДД в пощата. Документа е дълъг 12 страници, но за нулева декларацията се налага да попълните само първите три страници. Там се попълват фирменото име, пълните имена да директорите на фирмата, пълното фирмено име, пълният фирмен адрес и адрес на директора, ЕГН и/или номерата на личните карти на управляващите фирмата, БУЛСТАТ на фирмата и няколко „х“, с които да обозначите, че фирмата няма никакви приходи. За финал трябва да подпишете и подпечатате документа на последната му страница.

И отново – може да изпратите по пощата попълнената Годишната данъчна декларация. В пощенския клон ще могат да Ви кажат адреса, на който трябва да я изпратите. Ако се чудите за нещо посетете страницата на Националната Агенция по приходите (НАП). Сайтът е преведен на английски език и покрива всички аспекти от българското данъчно облагане.

Ако не планирате да посетите България в периода на годишно приключване, свържете се с НАП и заявете необходимите документи за да ги попълните у дома.

Представяне на Годишна данъчна декларация в клон на НАП

Имате възможност да подадете ГДД и директно в клон на НАП. Там ще намерите и празна бланка за Годишна данъчна декларация. Много собственици на фирми разказват, че служителите в НАП са щастливи да попълнят Вашата ГДД срещу скромната такса от 5 лева. Отново, бъдете сигурни, че сте взели с Вас всички фирмени документи и че ще получите разписка за доказателство, че Вашата ГДД е подадена.

Санкции

Тези забравили да подадат Годишна данъчна декларация подлежат на санкциониране. Имайте наум, че ако не подадете ГДД сте в нарушение също както и в чужбина. Дори Вашата ГДД да пристигне няколко дена по-късно от 31.03, Вие ще бъдете глобен от 500 до 3000 лева. Като цяло, за късно подадена ГДД фирмата се глобява с 500 лв., а управителя на фирмата с още 500лв. Можете да обжалвате глобите, но ако сте закъснели с подаването независимо от причината, Вашата жалба няма да има никаква тежест.

Активни фирми

Ако фирмата Ви е била активна през изминалата година, тогава използвайте услугите на квалифициран счетоводител или счетоводна фирма, тъй като НАП ще изисква от Вас пълен отчет на вашата дейност, особено ако сте се регистрирали по ДДС. В този случай трябва да предоставите всички финансови документи за разходи – фактури, служебни бележки и т.н., за да могат да бъдат приспаднати от приходите Ви.

Активните компании могат да отчитат своите данъчни плащания по различни начини до петнадесетия ден от следващия месец или до края на месец март на следващата година.